Ano IV, Número 70 – de 21 a 30 de setembro de 2020